El Esmorzaret Llirià la campanya de dinamització que uneix el comerç i l’hostaleria i potència el producte local